Ayuntamiento del Valle de Yerri / Deierriko Udala


Kontabilitatearen nahiz aurrekontuen inguruko informazioa

Udal aurrekontua (19/2013 Legea)

Aurrekontu-aldaketak.

Udal-sozietateen aurrekontuak.

Udalaren kontu orokorra (balantzea,emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuen likidazioa (19/2013 Legea).

Aurrekontu-auditoriari buruzko txostenak (19/2013 Legea)

Autonomia fiskala

Finantzaketa gaitasuna edo beharra, aurrekontuak egonkortzeari begira.