Ayuntamiento del Valle de Yerri / Deierriko Udala


Ekonomia eta finantza egoera

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren aurrekontua, honen exekuzio mailaren egoera eta udalaren hornitzaileen gaineko xehetasunak.

Udal aurrekontua (19/2013 Legea)

Aurrekontu-aldaketak.

Udal-sozietateen aurrekontuak.

Udalaren kontu orokorra (balantzea,emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuen likidazioa (19/2013 Legea).

Aurrekontu-auditoriari buruzko txostenak (19/2013 Legea)

Autonomia fiskala

Finantzaketa gaitasuna edo beharra, aurrekontuak egonkortzeari begira.

  • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren gauzatze egoera
  • Zerga bidezko diru-sarrerak biztanleko
  • Gastuak biztanleko
  • Inbertsioa biztanleko
  • Kobrantzaren batez besteko epealdia
  • Hornitzaileei ordaintzeko merkataritza-eragiketetan, berankortasunaren aurkako borrokei buruzko hiruhilekoan behingo txostenak.
  • Udalaren zor bateratuaren zenbatekoa. Aurreko urtealdiekiko alderaketa.